beskidy

szczyt Łomnicy choć na chwilę się wyłonił
the top of Łomnica, only for a while