beskidy

w niektórych wciąż mieszkają pszczoły
bees still live in some of them